Klimatburgarel

Klimatburgare för barn och vuxna

Aviko Norden driver workshops ute i skolorna på temat BFF - Best Food Forever - en temavecka för hälsosamma och klimatsmarta måltider lagade från grunden med rotfrukterna i centrum.Under resans gång har vi utvecklat två svenska klimatburgare, eftersom efterfrågan på svenska, hälsosamma och klimatsmarta produkter är stor. Vi utvecklade färdiga burgare till de kök som inte klarade av att laga dem själva, på hemlagat vis och utan några konstiga tillsatser.

Valet att välja Den Svenska Matfabriken som samarbetspartner känns naturligt då vi delar många grundvärderingar kring hållbar produktion och framtidens mat. Lika självklart är vårt samarbete med Kronägg vad det gäller ägg som en bra proteinkälla och Bjärefågel med klimatcertifierad svensk fågel. Givetvis använder vi potatis och rotfrukter från 3N och Skalmans som är våra varumärken odlade i vårt närområde. Att produkterna är ”Från Sverige” märkta och produceras i säsongstänk gör att de borgar för en klimatsmart produkt med ett lågt klimatavtryck.

Tillsammans skapar vi en morgondag för kommande generationer och tar vara på vår planet.

Klimatburgarel